Parque temático aberto o ano inteiro,
no Centro de Gramado!